Õppekava

Meie õppekeskkond moodustub kombineerituna nii elektroonsest (Teooria.ee õpikeskkonnast (väljatöötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid)) kui ka auditoorsest  õpikeskkonnast nõuetekohases õppeklassis.

Ühe teooriatunni pikkus on 45 minutit ja auditoorsed loengud toimuvad viiel korral  (3×45 min/ kord). Õppevormiks on auditoorne õppevorm, iseseisev töö ja praktikum.

Praktikumi vormis toimub õppeaine „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ ning võimaluse korral õppeaine „Pimeda ajal sõiduki juhtimine“.

Koolituses sõiduki juhtimine pimeda ajal on teooriaõppes ette nähtud praktikum 45 minutit ja sõiduõpe 45 minutit. Need on miinimum mahud, vastavalt autokooli poolt kehtestatud õppekavale. Võimalusel läbib õpilane oma autokoolis praktikumi, mis toimus õues, rühmaõppena.

NB! E-õppekeskkonnas õppimine ei asenda teoorialoenguid. E-õppekeskkonnas on kogu vajaminev teooriamaterjal olemas, aga klassiruumis toimuvad tunnid on teadmiste kinnitamiseks ja tähtsaima kordamiseks .

Sõiduõpe on vähemalt 30 sõidutundi ( s.h. pimedaajal sõidukijuhtimine, algastme libedasõidu harjutuste sooritamine ning kooli sõidueksam (2 sõidutundi, millest vähemalt 60 min sõidetakse).

Kurse hind on 1220.– (hind sisaldab teooriakursust ja esimest kooli teooria- ja sõidueksamit, e-õppe keskkonna Teooria.ee kasutamist ning 26 sõidutundi (a 45 minutit) ja pimedaajal sõiduki juhtimise koolitust.

Kursuse hind ei sisalda algastme libedaaja koolitust ja esmaabi.

Algastme libedakoolitus ~70€, sisaldab 2 teoorialoengut, 1 sõidutund libedasõidu (riskivältimise koolitus) liberajal Pärnus või Männikul ( OÜ Autosõit) ning esmaabi koolitus.

Tasuda on võimalik osamaksetena.